Головна сторінка
Головна сторінка Головна сторінка Мапа сайту Мапа сайту
Головна сторінка Статистична інформація Експрес-випуски Публікації Юним громадянам Всеукраїнський перепис населення Конкурс на заміщення вакантних посад Для респондентів Для громадськості Анкетні опитування
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Соціально-економічне становище регіону
Метаописи державних статистичних спостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Здійснення реформ в Україні
Корисна інформація
Дошка об'яв
Мапа сайту
Пошук
Зворотній зв'язок
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
«Урядова «гаряча лінія»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Національне агенство з питань запобігання корупції
Київська обласна державна адміністрація
Київська обласна рада


Пошук на сайті:
Розширений пошук
Головна > Мапа сайту
Версія для друку Передати по пошті
Мапа сайту
  - Головна сторінка
  - Новини
  - Про Головне управління
    - Положення про Головне управління
    - Регламент Головного управління
    - Керівництво
    - Колегія
    - Організаційна структура
      - Структурні підрозділи
    - Розпорядок роботи
    - Прийом громадян
    - Адреса та реквізити
  - Діяльність Головного управління
    - Плани та графіки роботи
      - План державних статистичних спостережень на 2020 рік
      - План державних статистичних спостережень на 2021 рік
      - Проєкт плану державних статистичних спостережень на 2022 рік
      - Календар оприлюднення інформації на 2021 рік
        - Статистична інформація
        - Експрес-випуски
    - Звіти про діяльність
      - Звіт про використання коштів державного бюджету у 2020 році
      - Звіт про діяльність Головного управління статистики за 2020 рік
    - Міжнародна діяльність
    - Запобігання проявам корупції
      - Звіт про проведену роботу щодо запобігання та протидії корупції в Головному управлінні статистики у Київській області за 2020 рік
      - Нормативно-правові акти з питань протидії корупції
      - Відповідальні посадові особи
      - План заходів щодо запобігання корупції в Головному управлінні статистики у Київській області на 2021 рік
      - Графік проведення прямої телефонної лінії на тему «Боротьба з корупцією»
      - Показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції
      - Перелік встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень
      - Участь громадськості у заходах щодо запобігання корупції як запорука успішної антикорупційної політики
      - Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
      - Роз'яснення Національного агентства з питань запобігань корупції щодо декларування
      - Повідомлення про корупцію
        - Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Головному управлінні статистики у Київській області
        - Перелік встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень
        - Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень
        - Зразок опитувального листа
      - Пам'ятка державному службовцю "Як не стати жертвою корупції?"
    - Очищення влади
      - Нормативні документи
      - Проведення перевірок
    - Етичний кодекс працівників органів державної статистики
    - Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець»
    - Безоплатна первинна правова допомога
      - Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги
      - Графік прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги
    - Стажування в органах державної влади
  - Нормативно-правова база
    - Законодавчі та нормативно-правові акти
    - Нормативні та нормативно-правові акти Держстату України
  - Соціально-економічне становище регіону
    - Соціально-економічне становище Київської області
    - Архів
      - 2010
      - 2011
      - 2012
      - 2013
      - 2014
      - 2015
      - 2016
      - 2017
      - 2018
      - 2019
      - 2020
  - Метаописи державних статистичних спостережень
  - Методологія та класифікатори
    - Статистична методологія
    - Класифікатори
    - Зміни в методології та організації проведення державних статистичних спостережень
    - Глосарій термінів
  - Звітна документація
    - Порядок перегляду звітно-статистичної документації, необхідної для проведення державних статистичних спостережень
    - Порядок погодження органами державної статистики методології та звітної документації щодо збирання та використання адміністративних даних
    - Перелік форм статистичної та фінансової звітності, які можна подавати у вигляді електронного звіту
    - Альбом форм державних статистичних спостережень на 2021 рік
    - Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2021 рік
    - Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності на 2021 рік
    - Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2021 рік
  - Електронна звітність
  - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
    - Про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
    - Нормативно-правові акти з питань ведення ЄДРПОУ
    - Отримання інформації з ЄДРПОУ
    - Дані про кількість суб'єктів ЄДРПОУ
      - Кількість юридичних осіб по районах
      - Кількість юридичних осіб за організаційними формами
      - Архів
        - 2015
        - 2016
        - 2017
        - 2018
        - 2019
        - 2020
  - Здійснення реформ в Україні
  - Корисна інформація
    - Органи державної влади в мережі Інтернет
    - Територіальні органи державної статистики
    - Статистика за кордоном
  - Дошка об'яв
    - Бліц-об'ява
  - Мапа сайту
  - Пошук
  - Зворотній зв'язок
  - Статистична інформація
    - Населення та міграція
      - Чисельність населення (щомісячна інформація)
      - Формування приросту (скорочення) чисельності населення (щомісячна інформація)
      - Кількість живонароджених, померлих по районах (щомісячна інформація)
      - Кількість померлих за окремими причинами смерті (щомісячна інформація)
      - Кількість прибулих, вибулих по районах (щомісячна інформація)
      - Населення (1990-2020)
      - Міграційний рух населення (річна інформація)
        - Міграційний рух населення за типом місцевості у 2002-2020 роках
        - Міграційний рух населення за типом місцевості по містах обласного значення та районах у 2020 році
        - Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками у 2020 році
        - Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості у 2020 році
        - Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) у 2020 році
        - Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства у 2020 році
        - Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду) у 2020 році
        - Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження у 2020 році
      - Природний рух населення (щомісячна інформація не оновлюється)
      - Міграційний рух населення (щомісячна нформація не оновлюється)
      - Методологічні пояснення
      - Архів
        - 2010
        - 2011
        - 2012
        - 2013
        - 2014
        - 2015
        - 2016
        - 2017
        - 2018
        - 2019
        - 2020
    - Зайнятість та безробіття
      - Основні показники ринку праці (2000-2019)
      - Робоча сила (щоквартальна інформація)
      - Робоча сила за статтю та типом місцевості
      - Зареєстроване безробіття та кількість вакансій (щомісячна інформація)
      - Методологічні пояснення
      - Архів
        - 2010
        - 2011
        - 2012
          - Динаміка кількості зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості (2000-2012)
          - Динаміка потреби підприємств у працівниках за видами економічної діяльності (2002-2012)
          - Динаміка працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності (2002-2012)
        - 2013
        - 2014
        - 2015
        - 2016
        - 2017
        - 2018
        - 2019
        - 2020
    - Оплата праці та соціально-трудові відносини
      - Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2020)
      - Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності (1995-2012)
      - Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2020)
      - Сума заборгованості з виплати заробітної плати (2000-2020)
      - Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (щомісячна інформація)
      - Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)
      - Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)
      - Заборгованість із виплати заробітної плати (щомісячна інформація)
      - Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)
      - Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)
      - Кількість штатних працівників по районах (щоквартальна інформація)
      - Відпрацьований час штатних працівників по районах (щоквартальна інформація)
      - Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах (щоквартальна інформація)
      - Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)
      - Методологічні пояснення
      - Архів
        - 2010
        - 2011
        - 2012
        - 2013
        - 2014
        - 2015
        - 2016
        - 2017
        - 2018
        - 2019
        - 2020
    - Освіта
      - Заклади дошкільної освіти (1995-2020)
      - Заклади загальної середньої освіти (1995-2020)
      - Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995-2020)
      - Заклади вищої та фахової передвищої освіти (1995-2020)
        - Заклади вищої освіти (1995-2019)
        - Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020)
      - Методологічні пояснення
    - Охорона здоров'я
      - Заклади охорони здоров'я (1995-2017)
      - Медичні кадри (1995-2017)
      - Захворюваність населення (1997-2017)
      - Методологічні пояснення
    - Доходи та умови життя
      - Характеристика домогосподарств (2010-2020)
      - Структура сукупних витрат (2010-2020)
      - Структура сукупних ресурсів (2010-2020)
      - Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005-2019)
        - Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005-2016)
      - Диференціація життєвого рівня населення (1999-2019)
        - Диференціація життєвого рівня населення (1999-2016)
      - Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010-2020)
      - Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2010-2020)
      - Методологічні пояснення
      - Архів
    - Соціальний захист
      - Середній розмір призначеної місячної пенсії та кількість пенсіонерів (1996-2018)
      - Кількість усиновлених дітей (2000-2017)
      - Методологічні пояснення
    - Населені пункти та житло
      - Житловий фонд (1995-2020)
      - Методологічні пояснення
    - Правосуддя та злочинність
      - Правопорушення (1995-2017)
      - Методологічні пояснення
    - Культура
      - Заклади культури та мистецтва (1995-2017)
      - Засоби масової інформації та книговидання (1995-2017)
      - Методологічні пояснення
    - Національні рахунки
      - Валовий регіональний продукт (2004-2020)
      - Методологічні пояснення
      - Доходи населення (2002-2020)
      - Методологічні пояснення
    - Діяльність підприємств
      - Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
      - Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
      - Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
      - Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
      - Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
      - Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах
      - Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності
      - Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності
      - Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності
      - Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності
      - Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами
      - Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах
      - Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах
      - Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах
      - Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах
      - Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості
      - Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах
      - Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
      - Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності
      - Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
      - Методологічні пояснення
      - Архів
        - 2010
        - 2011
        - 2012
        - 2013
        - 2014
        - 2015
        - 2016
        - 2017
        - 2018
        - 2019
        - 2020
    - Послуги
      - Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
      - Архів
        - 2020
    - Внутрішня торгівля
      - Роздрібна торгівля (щомісячна інформація)
      - Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення та районах (щоквартальна інформація)
      - Основні показники роздрібної торгівлі (1990-2016)
      - Основні показники роздрібної торгівлі в 2017 році
      - Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі (щоквартальна інформація)
      - Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2020)
      - Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартальна інформація)
      - Методологічні пояснення
      - Архів
        - 2010
        - 2011
        - 2012
        - 2013
        - 2014
        - 2015
        - 2016
        - 2017
        - 2018
        - 2019
        - 2020
    - Капітальні інвестиції
      - Індекс капітальних інвестицій (щоквартальна інформація)
      - Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)
      - Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація)
      - Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)
      - Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2020)
      - Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010–2019)
      - Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2020)
      - Методологічні пояснення
      - Архів
        - 2010
        - 2011
          - Капітальні інвестиції (2002-2011)
          - Інвестиції в основний капітал (1995-2011)
          - Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування (2002-2011)
        - 2012
        - 2013
          - Індекс капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (2010–2013)
        - 2014
        - 2015
        - 2016
        - 2017
        - 2018
        - 2019
        - 2020
    - Сільське, лісове та рибне господарство
      - Сільське господарство
        - Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2020)
          - Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2009)
          - Індекси сільськогосподарської продукції (2010-2020)
        - Виробництво сільськогосподарських культур
        - Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств
        - Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах
        - Виробництво соняшнику у підприємствах по районах
        - Рослинництво (1995-2020)
        - Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств під урожай 2021 року
        - Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по містах обласного значення та районах під урожай 2021 року
        - Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур
        - Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур
        - Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур
        - Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячна інформація)
        - Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (щомісячна інформація)
        - Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (щомісячна інформація)
        - Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна інформація)
        - Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (щомісячна інформація)
        - Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (щомісячна інформація)
        - Тваринництво (1995-2020)
        - Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (щомісячна інформація)
        - Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996-2020)
        - Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням (щомісячна інформація)
        - Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства
        - Надходження молока на переробні підприємства
        - Методологічні пояснення
        - Архів
          - 2010
          - 2011
          - 2012
          - 2013
          - 2014
          - 2015
          - 2016
          - 2017
          - 2018
          - 2019
          - 2020
      - Лісове господарство та мисливство
        - Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2020)
        - Кількість мисливських тварин та їх добування за видами
        - Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами
        - Заготівля деревини за видами лісової продукції (2010-2019)
        - Відтворення лісів (2010-2020)
        - Заготівля деревини за породним складом деревостанів
        - Заготівля деревини за системами та видами рубок
        - Загибель лісових насаджень за причинами
        - Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2020)
        - Реалізація лісової продукції в межах України за видами
        - Методологічні пояснення
        - Архів
          - 2010
          - 2011
          - 2012
          - 2013
          - 2014
          - 2017
          - 2018
          - 2019
          - 2020
      - Рибне господарство
        - Методологічні пояснення
        - Архів
          - 2010
          - 2011
          - 2012
          - 2013
          - Добування водних біоресурсів (1995-2016)
    - Енергетика
      - Використання палива (щомісячна інформація)
      - Запаси палива (щомісячна інформація)
      - Використання та запаси палива (річна інформація)
      - Постачання та використання енергії
      - Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії у 2018 році
      - Методологічні пояснення
      - Архів
        - 2012
        - 2013
        - 2014
        - 2015
        - 2016
        - 2017
        - 2018
        - 2019
        - 2020
    - Промисловість
      - Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2010-2020)
      - Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)
      - Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (щомісячна інформація)
      - Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році (остаточні дані)
      - Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)
      - Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2020 році (остаточні дані)
      - Виробництво промислової продукції за видами (щомісячна інформація)
      - Індекси промислової продукції за видами діяльності (2003-2020)
      - Виробництво промислової продукції за видами (2003-2020)
        - Виробництво промислової продукції за видами за 2003–2010 роки
      - Методологічні пояснення
      - Архів
        - 2010
        - 2011
        - 2012
        - 2013
        - 2014
        - 2015
        - 2016
        - 2017
        - 2018
        - 2019
        - 2020
    - Будівництво
      - Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах (щоквартальна інформація)
      - Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами (2010-2018)
      - Загальна площа та кількість квартир прийнятих в експлуатацію житлових будинків (2010-2018)
      - Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2020)
      - Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2020)
      - Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами (2018-2020)
      - Індекси будівельної продукції за видами (за період з початку року) (щомісячна інформація)
      - Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (за період з початку року) (щомісячна інформація)
      - Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (щомісячна інформація)
      - Індекси будівельної продукції за видами (2011-2020)
      - Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2020)
      - Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2013-2020)
      - Методологічні пояснення
      - Архів
        - 2010
          - Вартість основних засобів Київської області (2000-2010)
        - 2011
        - 2012
        - 2013
        - 2014
        - 2015
          - Кількість будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва (2004-2015)
        - 2016
        - 2017
        - 2018
        - 2019
        - 2020
    - Транспорт
      - Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2020)
      - Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2020)
      - Вантажні перевезення
      - Пасажирські перевезення
      - Кількість дорожньо-транспортних пригод та кількість потерпілих у них (2000-2018)
      - Методологічні пояснення
      - Архів
        - 2010
        - 2011
        - 2012
        - 2013
        - 2014
        - 2015
        - 2016
        - 2017
        - 2018
    - Туризм
      - Готелі та інші місця для тимчасового проживання (2000-2010)
      - Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995-2017)
      - Колективні засоби розміщування (2018-2020)
      - Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000-2020)
      - Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000-2019)
      - Методологічні пояснення
    - Навколишнє середовище
      - Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2020)
      - Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2020)
      - Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів у 2020 році
      - Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по містах обласного значення та районах у 2020 році
      - Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2020 році
      - Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів у 2020 році
      - Утворення та поводження з відходами (1995-2020)
      - Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2020 році
      - Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2020 році
      - Утворення відходів по містах обласного значення та районах у 2020 році
      - Поводження з відходами по містах обласного значення та районах у 2020 році
      - Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах у 2020 році
      - Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах у 2020 році
      - Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів у 2020 році
      - Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006–2020)
      - Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2020 році
      - Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах у 2020 році
      - Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2020 році
      - Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006–2020)
      - Методологічні пояснення
      - Архів
        - 2010
        - 2011
        - 2012
        - 2013
        - 2014
        - 2015
        - 2016
        - 2017
        - 2018
        - 2019
        - 2020
    - Зовнішньоекономічна діяльність
      - До уваги користувачів щодо прямих інвестицій
      - Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності за 1994–2014 роки (річні дані)
        - Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за 1994–2014 роки
        - Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Київської області за 2009–2014 роки
        - Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці регіону за 2009–2014 роки
        - Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Київської області за видами економічної діяльності за 2009–2014 роки
      - АРХІВ (Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності)
        - Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за 2015–2019 роки
        - Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Київської області за 2015–2019 роки
        - Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Київської області за видами економічної діяльності за 2015–2019 роки
        - Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в Київській області (щоквартальна інформація)
        - Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в Київській області за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами) (щоквартальна інформація)
        - Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Київській області за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)
        - Прямі інвестиції (акціонерний капітал) по містах обласного значення та районах (щоквартальна інформація)
        - Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) з Київської області (щоквартальна інформація)
      - Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна інформація)
      - Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за уточненими річними даними
      - Товарна структура зовнішньої торгівлі (щомісячна інформація)
      - Товарна структура зовнішньої торгівлі Київської області за уточненими річними даними
      - Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2020)
      - Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами (щоквартальна інформація)
      - Структура зовнішньої торгівлі послугами (щоквартальні показники)
      - Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Київської області у 2020 році
      - Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами у 2020 році
      - Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2020)
      - Методологічні пояснення
      - Архів
        - 2010
        - 2011
        - 2012
        - 2013
        - 2014
        - 2015
        - 2016
        - 2017
        - 2018
        - 2019
        - 2020
    - Ціни
      - Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) (щомісячна інформація)
      - Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) (щомісячна інформація)
      - Індекси споживчих цін на товари та послуги (2007-2020)
      - Методологічні пояснення
      - Архів
        - 2010
        - 2011
        - 2012
        - 2013
        - 2014
        - 2015
        - 2016
        - 2017
        - 2018
        - 2019
        - 2020
    - Наука, технології та інновації
      - Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2020)
      - Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь (2010-2020)
      - Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010-2020)
      - Інноваційна активність промислових підприємств (2000-2019)
      - Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (2000-2019)
      - Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000-2019)
      - Методологічні пояснення
      - Архів
        - 2010
        - 2011
        - 2012
        - 2013
        - 2014
        - 2015
        - 2016
    - Інформаційне суспільство
      - Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку (щоквартальна інформація)
      - Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку
      - Кількість поштових відправлень (2000-2018)
      - Методологічні пояснення
      - Архів
        - 2010
        - 2011
        - 2012
        - 2013
        - 2014
        - 2015
        - 2016
        - 2017
        - 2018
    - Комплексна статистика
      - Основні показники соціально-економічного розвитку Київської області (щомісячна інформація)
      - Архів
        - 2010
        - 2011
        - 2012
        - 2013
        - 2014
        - 2015
        - 2016
        - 2017
        - 2018
        - 2019
        - 2020
  - Експрес-випуски
    - 2010
    - 2011
    - 2012
    - 2013
    - 2014
    - 2015
    - 2016
    - 2017
    - 2018
    - 2019
    - 2020
    - 2021
  - Публікації
    - Презентаційні версії публікацій
      - 2015
      - 2016
      - 2017
      - 2018
      - 2019
      - 2020
      - 2021
    - Інфографіка
      - До пам’ятних та святкових дат
      - Тематична інфографіка
      - Архів
    - Статистичний бюлетень "Соціально-економічне становище Київської області"
      - Архів
        - 2020
  - Юним громадянам
    - Статистика для дітей
    - Де навчаються статистики
  - Всеукраїнський перепис населення
  - Конкурс на заміщення вакантних посад
    - Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
    - Перелік тестових питань на знання законодавства з варіантами відповідей
    - Перелік документів для участі в конкурсі
    - Конкурс на заміщення вакантних посад
      - Архів
  - Для респондентів
    - Звітна документація
      - Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2019 рік
      - Альбом форм державних статистичних спостережень на 2019 рік
      - Календар подання форм державних статистичних спостережень на 2019 рік
      - Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики у 2019 році
      - Порядок перегляду звітно-статистичної документації, необхідної для проведення державних статистичних спостережень
      - Порядок погодження органами державної статистики методології та звітної документації щодо збирання та використання адміністративних даних
      - Перелік форм статистичної та фінансової звітності, які можна подавати у вигляді електронного звіту
      - Проєкт Альбому форм державних статистичних спостережень на 2020 рік
      - Проєкт Загального табелю (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2020 рік
      - Проект календаря подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2020 році
      - Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2020 рік
      - Пояснення для респондентів щодо зміни термінів подання форм державних статистичних спостережень з питань статистики рослинництва
    - Електронна звітність
    - Єдине вікно
    - Кабінет респондента
    - Путівник користувача
    - Інформація для респондентів
    - Класифікація видів економічної діяльності
  - Президент України
  - Верховна Рада України
  - Урядовий портал
  - «Урядова «гаряча лінія»
  - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  - Національне агенство з питань запобігання корупції
  - Київська обласна державна адміністрація
  - Київська обласна рада
  - Для громадськості
    - Доступ до публічної інформації
      - Законодавчі та нормативно-правові акти доступу до публічної інформації
      - Інформація про систему обліку
      - Види інформації, яку зберігає Головне управління статистики у Київській області
      - Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи
      - Форма запиту на отримання публічної інформації
      - Контактна інформація для подання запиту
      - Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності
      - Звіт щодо задоволення запитів на інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" у 2021 році
    - Замовлення статистичної інформації
    - Звернення громадян
      - Закон України "Про звернення громадян"
      - Постанова Верховного Суду від 31 жовтня 2019 року у справі № 813/1960/18
      - Порядок організації та проведення особистого прийому громадян
      - Порядок роботи за зверненнями громадян, що надходять на «гарячу» телефонну лінію
      - Зразок документального оформлення звернень громадян
      - Електронне звернення
      - Інформація про звернення громадян
        - Архів
          - 2015
          - 2016
          - 2017
          - 2018
          - 2019
          - 2020
    - До уваги користувачів
      - Анкетні опитування
        - Архів
          - 2014
          - 2015
          - 2016
          - 2017
          - 2018
          - 2019
          - 2020
      - Повідомлення
  - Анкетні опитування
Copyright 2006-2021 © Головне управління статистики у Київській області