Головна сторінка
Головна сторінка Головна сторінка Мапа сайту Мапа сайту
Головна сторінка Статистична інформація Експрес-випуски Публікації Юним громадянам Всеукраїнський перепис населення Конкурс на заміщення вакантних посад Для респондентів Для громадськості
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Соціально-економічне становище регіону
Метаописи державних статистичних спостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Здійснення реформ в Україні
Корисна інформація
Дошка об'яв
Мапа сайту
Пошук
Зворотній зв'язок
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
«Урядова «гаряча лінія»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Національне агенство з питань запобігання корупції
Київська обласна державна адміністрація
Київська обласна рада


Пошук на сайті:
Розширений пошук
Головна > Діяльність Головного управління > Звіти про діяльність > Звіт про діяльність Головного управління статистики за 2018 рік

Звіт про діяльність Головного управління статистики
у Київській області за 2018 рік

І. Загальна інформація

 

Про Головне управління статистики

 

Головне управління статистики у Київській області (далі – Головне управління статистики) є територіальним органом Державної служби статистики України (далі – Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики шляхом надання неупередженої статистичної інформації щодо розвитку суспільства та економіки в регіоні.

Головне управління статистики є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики, у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Держстату, Положенням про Головне управління статистики у Київській області, затвердженим наказом Держстату від 30.09.2015 № 237 (у редакції наказу Державної служби статистики України від 21.08.2017 № 217).

До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи (обласний рівень) та відокремлені підрозділи (районний (міський) рівень).

 

Напрями діяльності

 

Головне управління статистики, на виконання Плану державних статистичних спостережень на 2018 рік (далі – План), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року
№364-р, здійснювало свою діяльність за такими основними напрямами:

- організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в Київській області та підготовка за їх результатами статистичних публікацій (інформації);

- зміцнення партнерських взаємовідношень та налагодження зворотнього зв’язку з респондентами державних статистичних спостережень та забезпечення достовірності статистичних даних;

- забезпечення відповідності статистичної інформації критеріям якості, збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;

- забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання;

- моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи Головного управління статистики;

- удосконалення та впровадження інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі статистичної інформації.

 

ІІ. Основні підсумки діяльності

 

Організація та проведення державних статистичних спостережень

Відповідно до Плану Головним управління статистики у 2018 році було проведено 83 державних статистичних спостереженння за 110 формами статистичної і фінансової звітності та анкетами для проведення спеціально організованих статистичних спостережень.

Всього у 2018 році отримано від респондентів та опрацьовано 258,7 тис. первинних звітів.

Для проведення державних статистичних спостережень також використовувались адміністративні дані зі статистики праці, населення, соціальних і нефінансових послуг, сільського господарства та навколишнього середовища.

 

Взаємодія з респондентами

 

Зміцнення партнерських взаємовідносин з респондентами залишалось пріоритетним напрямом діяльності органів державної статистики у 2018 році.

Головне управління статистики приймало участь у проведенні анкетного опитування респондентів щодо вимірювання їх звітного навантаження, організованого Держстатом. Опитування здійснювалось за участю 102 респондентів.

У 2018 році продовжувались роботи з подальшого впровадження та розвитку системи електронної звітності, надавались консультації та роз’яснення респондентам щодо порядку та переваг подання звітності в електронному вигляді. Основним результатом функціонування цієї системи було збільшення кількості статистичних звітів від респондентів, які надходили в електронному вигляді: у першому кварталі – 38,4 тис. електронних звітів з урахуванням річної звітності, у другому – 24,7, у третьому – 25, у четвертому кварталі – 26 тис. електронних звітів. Відсоток отриманих статистичних звітів від респондентів, які звітували в електронному вигляді за період з січня по грудень 2018 року склав: у першому кварталі – 51 % від загальної кількості статистичних звітів від респондентів, які повинні були звітувати відповідно до доведених сукупностей, у другому – 65,8 %, у третьому – 65,6 %, у четвертому кварталі – 66,3 % від загальної фактичної кількості поданих статистичних звітів.

Починаючи з червня 2018 року Головне управління статистики приймало участь у заходах з підготовки до введення у дослідну експлуатацію програмного забезпечення «Кабінет респондента» для безкоштовного подання статистичної звітності у 2019 році.

Для встановлення партнерських взаємовідносин з респондентами та забезпечення достовірності первинних статистичних даних структурними та відокремленими підрозділами Головного управління статистики було проведено 319 нарад (семінарів) з респондентами державних статистичних спостережень з питань методології та заповнення форм державної статистичної і фінансової звітності, з них 181 нарада (семінар) з питань запровадження нових або внесення змін до чинних державних статистичних спостережень. Підготовлено та надіслано 2319 повідомлень (нагадувань, відповідей) респондентам про участь у державних статистичних спостереженнях (організаційного характеру) та 259 з питань запровадження нових або внесення змін до чинних державних статистичних спостережень.

За результатами проведення державних статистичних спостережень було підготовлено 643 листи для респондентів щодо їх проведення.

 

Поширення інформації та комунікації

 

З метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації активно використовувалися можливості офіційного веб-сайту Головного управління статистики, який залишається основним джерелом поширення інформації.

Відповідно до плану державних статистичних спостережень підготовлено та розміщено 601 матеріал у розділі "Статистична інформація" та відповідно до орієнтовного графіка оприлюднення інформації – 180 експрес-випусків.

Протягом 2018 року 50,5 тис. користувачів відвідали веб-сайт  Головного управління статистики.

З метою інформування органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в області, Головним управлінням статистики протягом року підготовлено:

– 165 статистичних бюлетеня;

– 12 статистичних збірників;

– 365 експрес-випусків

– 12 економічних доповідей.

 Зокрема, щомісячно готувались комплексна доповідь "Про соціально-економічне становище області" та статистичний бюлетень "Соціально-економічне становище Київської області". У серпні 2018 року випущено статистичний щорічник Київської області за 2017 рік, який є найбільш повним статистичним виданням, що висвітлює соціально-економічні процеси в області та користується попитом серед користувачів статистичної інформації.

Також, необхідно звернути увагу, що для інформування найбільш широких верств населення, в засобах масової інформації області було оприлюднено 334 прес-випуски.

Головне управління статистики приймало участь у 6 анкетних опитуваннях користувачів статистичної інформації, які були проведені Держстатом на державному рівні.

 

Доступ до публічної інформації

 

З метою забезпечення права на отримання публічної інформації відповідно до закону України "Про доступ до публічної інформації" у 2018 році було опрацьовано 107 запитів щодо надання статистичної інформації, що на 10,8% менше попереднього звітного періоду. Із них 41 запит надійшов від фізичних осіб, 47 – від юридичних осіб, 17 – від громадських організацій, 2 – від засобів масової інформації.

Найбільш запитуваною у 2018 році була інформація щодо демографічних показників – кількість постійного та наявного населення, статево-віковий склад, населення за місцем проживання, національністю, природний рух населення (25% від загальної кількості запитів), оплати праці та соціально-трудових відносин (12,1%),  зовнішньої торгівлі товарами та послугами (10,3%), сільськогосподарських показників (8,4%).

На всі запити були надані відповіді відповідно до чинного законодавства. Звіт щодо задоволення запитів на публічну інформацію щомісяця оприлюднювався на веб-сайті Головного управління статистики.

 

Надання відповідей на звернення громадян

 

На виконання Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року  №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” Головне управління статистики постійно удосконалювало практику розгляду та аналізу звернень громадян. За 2018 рік від громадян надійшло 134 звернення. У зверненнях громадян переважали питання діяльності органів статистики і подання довідок щодо підтвердження стажу роботи та розміру заробітної плати для перерахунку пенсії, надання статистичної інформації; інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Всі звернення розглянуто в установлені терміни, заявникам своєчасно надано відповіді.

 

ІІІ. Розвиток людського капіталу

 

Кадровий склад та освітній рівень персоналу

 

Станом на 01 січня 2019 року штатним розписом Головного управління статистики передбачено 252 посади державної служби та 67 посад працівників, які виконують функції з обслуговування. Фактично на кінець року у органах статистики області працювало 290 осіб, з них 218 – державних службовців (75,2%).

Протягом 2018 року на посади державної служби за результатами конкурсу призначено 8 осіб. Переведено в межах управління на рівнозначну посаду 5 працівників. Ще 11 осіб прийнято на посади недержавних службовців – працівників, які виконують функції з обслуговування  (у тому числі 5 фахівців з інтерв’ювання). Переведено за результатами конкурсу на вищі посади 5 державних службовців.

Аналіз вікового складу державних службовців засвідчив, що найчисельнішою є вікові групи від 35 до 45 років яка становить 30,7% від фактично працюючих державних службовців (67 осіб) та у віці від 46 до 55 років – 29,8%. Вік до 35 років мають 21,6% держслужбовців. Водночас у Головному управлінні статистики працює 39 осіб у віці понад 56 років (17,9% від фактично працюючих державних службовців), у тому числі 36 жінок.

На посадах державної служби переважно працюють жінки – 206 осіб (94,5% від загальної кількості працюючих державних службовців). Керівні посади державної служби займають 86 жінок (90,0% від штатної чисельності посад керівників), посади спеціалістів державної служби – 120 жінок (77,0% штатної чисельності посад спеціалістів державних службовців).

У 2018 році дипломи вищої освіти різного освітньо-кваліфікаційного рівня отримали 7 працівників Головного управління статистики. Продовжують навчатися у закладах освіти ІІІ–IV акредитації 8 державних службовців.

У 2008 році з метою навчання працівників на робочих місцях, використано програму «Наставництво» до двох осіб, уперше прийнятих на державну службу та 2 осіб, які мали перерву в перебуванні на державній службі і вперше прийняті до органу державної статистики. Вони вивчали вступний навчальний курс для нових працівників органів державної статистики України та пройшли тестування на засвоєння зазначеного курсу. Всі вони вважаються такими, що опанували програму зазначеного курсу.

 

IV. Інші аспекти діяльності Головного управління статистики

 

Результати фінансової діяльності, використання коштів державного бюджету

 

Фінансово-господарську діяльність Головне управління статистики здійснювало згідно із Бюджетним кодексом України, законами України  "Про Державний бюджет на 2018 рік", "Про державну статистику", іншими нормативно-правовими актами за бюджетними програмами:

–   "Керівництво та управління у сфері статистики";

–   "Статистичні спостереження та переписи";

– "Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя".

Видатки Державного бюджету у 2018 році були затверджені в обсягах 53054,2 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду склали 52470,7 тис.грн та спеціального – 583,5 тис.грн.

Співвідношення видатків загального фонду у 2018 році наступні:

– оплата праці та нарахування на неї – 94,3 %;

– оплата енергоносіїв – 2,9%;

– утримання Головного управління статистики – 0,7%;

– капітальний ремонт інших об’єктів – 1,7%;

– щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя – 0,4%;

Порівняно з 2017 роком видатки загального фонду Державного бюджету у 2018 році були збільшені на 17105,5 тис.грн, або на 48,4 %, у частині збільшення призначень на заробітну плату у зв’язку з набранням чинності Постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2018р. №24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ правосуддя у 2018 році».

Заробітна плата виплачувалась відповідно до законодавства. Заборгованості з виплати заробітної плати за 2018 рік немає.

На початок і кінець 2018 року в Головному управлінні статистики кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями відсутня.

Упродовж 2018 року до спеціального фонду Державного бюджету надійшло 208,1 тис.грн – плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, 109,9 тис.грн – плата за оренду майна бюджетних установ, 820 грн – надходження в установленому порядку від реалізації майна (крім нерухомого майна).

Також на балансі обліковується 15 будівель загальною площею приміщень 10292,3 м², гаражі − 381,6 м², підсобне приміщення − 22,4 м². сміттєзбірник − 13,5 м², пожежний резервуар − 5,0 м², сарай − 61,7 м², складське приміщення − 57,5 м², вбиральня − 5,0 м². Передано в оренду 3390,0 м², що становить 32,9 % загальної площі приміщень, з них бюджетним установам − 2760,2 м², або 81,4 % від усіх переданих в оренду приміщень. Усі будівлі потребують ремонту.

Запобігання та протидія корупції

Упродовж звітного періоду відповідно до річного плану здійснювалась низка заходів з метою забезпечення дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції".

Правопорушень, пов’язаних із корупцією, у 2018 році не виявлено.

 

 

Начальник Головного управління
статистики у Київській області                                            О.А. Новицька


 

 

Copyright 2006-2019 © Головне управління статистики у Київській області